Welkom op de website van muziekcollectief Vaals.

Geschreven door Will Bellefroid.

Electric guitar

Muziek Collectief Vaals,

de www.MKvaals.nl is vervallen

Doelstelling van muziek collectief Vaals was en is, aankomende en/of bestaande bands een oefenruimte te bieden.

Het gebruik van het gebouw:

Naar aanleiding van de mededelingen van premier Rutten op 14 december moet ik u mededelen dat de auw sjoeel gesloten is tot 19 januari. Mocht er nieuws zijn zal ik u dat uiteraard mededelen.

Ondanks de situatie wil ik u fijne feestdagen wensen en een gezond 2021.

In juli hebben wij samen afgesproken wanneer u gebruik mag maken van de locatie. Met dien verstande dat er altijd een verschuiving van 15 min. plaatsvindt tussen het einde van een activiteit en de start van een nieuwe activiteit van de (diverse) gebruikers. Dit om te voorkomen dat mensenstromen zich mengen. Let wel, dit is de basisvoorwaarde om ├╝berhaupt gebruik te mogen blijven maken van de ruimten!

De bij ons bekende gebruiker is verantwoordelijk voor een soort deurbeleid. Dit betekent dat de voordeur alleen open is voor de binnenkomst van de deelnemers/klanten  en voor het vertrek van de deelnemers/klanten van het gebouw.

Algemene regels

Voelt u zich ziek en heeft u klachten, blijft u thuis en laat u testen;

Heeft iemand thuis (corona)klachten, blijft u thuis;

In het gebouw (als u zich verplaatst draagt u een mondkapje);

Houd 1,5 meter afstand van anderen;

Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen;

Hoest en nies in uw elleboog;

Alle gebruikers reinigen na gebruik hun (werk)plek/ruimte  (zoals deurklinken en tafels). Reinigingsmiddel is aanwezig op de locatie. Mist u iets, laat het ons weten!

- De afstand tussen iedereen van minimaal 1,5 meter wordt in acht genomen,

Tussen de repetitie blokken dient een pauze te zijn van minimaal 15 minuten!!!

- Er dient voldoende geventileerd te worden door het open stellen van de grote gang/overloop op de gang boven, men kan hier de bovenlichten open zetten;
- Indien men klachten heeft, blijft men thuis;
- Handontsmettingsmiddelen moeten zichtbaar opgesteld zijn en worden gebruikt bij de toegang en het weggaan;
- Alleen de leden van de band zijn aanwezig, geen toeschouwers of gasten;
- Na iedere repetitie wordt de oefenruimte schoon gemaakt en wordt er gelucht;
- Deze richtlijnen dienen aan alle deelnemers bekend te worden gemaakt.

 Na afloop van de repetitie airco uitzetten s.v.p.

Blijf Gezond!

Nieuwsbericht 3

Geschreven door Will Bellefroid.

drumkit

 

 ons rekening nummer NL41RABO0152566252

HUUR OEFENRUIMTE

Geschreven door Hans Peltzer.

We zouden het zeer op prijs stellen als iedereen die gebruik maakt van de oefenruimtes, aan het begin van iedere maand de huur betaald.

De laatste tijd zijn verschillende spullen verdwenen (Hihatt clutch en viltjes) of stuk gegaan (statieven) meld je dit niet aan het begin van je repetitie, wordt het op je verhaald.

Indien je spullen verplaatst zoals versterkers of je eigen spullen gebruikt of drumstel ombouwd, zet dan alles weer op de plaats terug zodat iedereen meteen aan zijn blok kan beginnen zonder eerst alles weer terug te zetten !!

bvd. het bestuur.