Welkom op de website van muziekcollectief Vaals.

Geschreven door Will Bellefroid.

Electric guitar

Muziek Collectief Vaals,

de www.MKvaals.nl is vervallen

Doelstelling van muziek collectief Vaals was en is, aankomende en/of bestaande bands een oefenruimte te bieden.

Beste mensen,

we mogen vanaf 15 jan. weer in de Auw Sjoel repeteren, wel onder voorwaarden!!

- Er dient voldoende geventileerd te worden door het open stellen van de grote gang/overloop op de gang boven, men kan hier de bovenlichten open zetten;
- Indien men klachten heeft, blijft men thuis;
- Handontsmettingsmiddelen moeten zichtbaar opgesteld zijn en worden gebruikt bij de toegang en het weggaan;
- Alleen de leden van de band zijn aanwezig, geen toeschouwers of gasten;
- Na iedere repetitie wordt de oefenruimte schoon gemaakt en wordt er gelucht;
- Deze richtlijnen dienen aan alle deelnemers bekend te worden gemaakt.

 Na afloop van de repetitie airco uitzetten s.v.p.

Blijf Gezond!